ISSN 1302-2636

Danışmanlar Kurulu

Danışmanlar Kurulu

Prof. Dr. Sema Ergönül
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Demet Binan
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Gülşen Özaydın
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. İpek Fitöz
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Zeynep Aygen
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Gülay Hasdoğan
Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Emel Kayın
Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye
Doç. Dr. Ahmet Zeki Turan
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Azize Serap Tunçer
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Lazaros Elias Mavromatidis
Université de Strasbourg, INSA de Strasbourg, Fransa
Prof. Dr. Ruşen Keleş
Ankara Üniversitesi, Emekli
Prof. Dr. Zeynep Kuban
İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Yegan Kahya
İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. İclal Dinçer
Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Gülen Çevik
Miami University, ABD

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale