ISSN 1302-2636

Amaç & Kapsam

Editöryal Politikalar

Amaç & Kapsam
Tasarım+Kuram Dergisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin yılda iki kez yayınlanan hakemli yayın organıdır. Dergi, mimarlık, şehir ve bölge planlama, iç mimarlık ve endüstri ürünleri tasarımı disiplinleri ve ilişkili disiplinlerdeki bilgi üretimine ve bilginin yayılmasına, akademik-meslekî ortamın gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlar.

Dergi 2010 sayısından itibaren Ulakbim Ulusal Hakemli Dergi Veri Tabanininda (UVT) indekslenmektedir. (http://ekual.ulakbim.gov.tr/veritabani/)

Derginin kapsadığı alanlar: Tasarım, Kuram, Araştırma, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, İç Mimarlik, Endüstriyel Tasarım, Kentsel Tasarım, Kentsel Koruma, Onarım ve Koruma, Tarih ve Kuram, İnsan-Çevre İlişkileri, Yapı Bilimi, Doğal Çevre Tasarımı, Yapım Proje Yönetimi, Tasarım Eğitimi.


Bölüm Politikalari
Makaleler

Açık Başvurular Dizinlenmiş Hakem Değerlendirmesinden Geçmiş

Doktora Makaleleri
Bu bölümde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde hazırlanmış doktora ve sanatta yeterlilik makaleleri yayınlanabilir.

Açık Başvurular Dizinlenmiş Hakem Değerlendirmesinden Geçmiş

Hakem Değerlendirme Süreci
tasarım+kuram‘a gönderilen yazılar, dergi yayın kurulunca ön değerlendirmeye alınır.

Uygun bulunanlar hakemlere gönderilir. Tüm yazılarda yazar adları gizlenerek anonim değerlendirme ve düzeltmeye başvurulur. Gerektiği durumlarda yazardan yazısını tekrar gözden geçirmesi istenebilir.

Hakemlerin çoğunluğundan olumlu görüş alınması durumunda yazı yayınlanır.


Yayın Sıklığı
tasarım + kuram dergisi altı ayda bir, mayıs ve aralık aylarında, olmak üzere yılda iki defa yayınlanmaktadır.


Açık Erişim Politikası
Bu dergi yayınlanma ile birlikte açık erişimi sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişimin bilginin global değişimini arttırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğuracaktır.

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale