ISSN 1302-2636
Cumhuriyet Düşünüş Tarzında Bir Mantık: Ali Saim Ülgen [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2019; 15(28): 96-110 | DOI: 10.14744/tasarimkuram.2019.44154

Cumhuriyet Düşünüş Tarzında Bir Mantık: Ali Saim Ülgen

Serra Akboy İlk
Collin College, Mimarlık ve İç Tasarım Fakültesi

Erken Cumhuriyet Dönemi’nin önde gelen düşünürlerinden Ali Saim Ülgen (1913-1963), mimar, bilim insanı, eğitimci, yazar, ve bürokrat kimliğiyle öne çıkmıştır, ancak Türk mimarlık tarihi yazımında çok yönlü çalışmalarına yazık ki yeterli yer bulamamıştır. Cumhuriyet gururunun verdiği şevk ve kültürel köklerini arayan bir milletin arzusuyla, Ülgen üstün bir gayret ile ülkesinin mimari mirasını korumaya ve belgelemeye çalışmıştır. Tarihi koruma çalışmalarından rölöve çizimlerine ve akademik yayınlarına, Ülgen’in üretkenliği, Türklerin sanatsal yaratıcılığına bilimsel bir çevre tesis etmek ve yurt genelinde akılcı tarihi koruma anlayışı yerleştirmek için mimari bir diyalog sergilemiştir. Bu yazı, Ülgen’in kaleme aldığı metinlere odaklanarak, tarihi mimarlığın bir milli kimlik biçimi ve akademik araştırma konusu olarak içiçe gelişen ilişkisini ele almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ali Saim Ülgen, Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiye; tarihi mimarlık; Türk Tarih Tezi

Ali Saim Ülgen: A Dialectical Frame of the Republican Mind

Serra Akboy İlk
Collin College, Faculty of Architecture and Interior Design

Ali Saim Ülgen (1913-1963) was a prominent architect-scholar, educator, author, and bureaucrat in early republican Turkey, yet has remained an unusually under-studied persona in the historiography of Turkish architecture. Resonated with a republican pride of national heritage and aspiration for a nation searching for its cultural roots, Ülgen zealously studied the architectural heritage of the country. His prolific work, from preservation interventions to documentation drawings and publications, exhibits an architectural dialogue to establish a scientific milieu for the artistic creativity of Turks in the modern history. Focusing on Ülgen’s textual materials, this essay addresses the evolving relationship between historic architecture as a form of national identity and an academical subject.

Keywords: Ali Saim Ülgen, early republican Turkey; historic architecture; Turkish History Thesis

Serra Akboy İlk. Ali Saim Ülgen: A Dialectical Frame of the Republican Mind. Tasarım Kuram. 2019; 15(28): 96-110

Sorumlu Yazar: Serra Akboy İlk
LookUs & Online Makale